Yoga
Yoga för alla
 
 Yogaformer - allmänt
-->
 

Yogaformer

"It was the greatest leap ever taken. The speed of Hanuman's jump pulled blossoms and flowers into the air after him and they fell like little stars on the waving treetops....." 

(Ramayana - retold by William Buck)

 

Yoga övning Monkey pose spagat split

Hanumanasana (Monkey pose)

 

 

Hatha yoga kallas i Sverige ofta för "vanlig yoga". Ordet Hatha är en sammansättning av "Ha", vilket betyder sol, och "tha" betyder måne. Yoga är alltså en sammanslagning av dessa två element, en förening av motsatser, en förening av kropp och sinne/själ. Hatha är ett samlingsnamn för alla former av fysisk yoga. Betoningen i hatha yoga ligger på yogaövningarna/positionerna (asanas), andningsteknik (pranayama) och ibland även på meditation, (dhyana). Detta är alltså en generell beskrivning som gäller all Hatha yoga. Hur hur man utför denna fysiska träning med asanas/yogaövningar kan däremot skilja sig betydligt mellan olika yogaformer.  

 

Idag väljer många att börja med yoga av ungefärligen samma anledningar; man är stel och har spänningar i kroppen, och ibland också ryggvärk, som ett resultat av ett stillasittande arbete. Ofta lever vi ett hektiskt liv som ger upphov mental stress. Yoga är svaret för många, men hur vi väljer att utöva yoga kan skilja sig mycket och denna mångfald återspglar sig i mångfalden av yogaformer det finns att välja på.

 

Här kommer jag att ge en kort introduktion till lite olika yogaformer. Ibland vet man instinktivt vad man trivs bäst med. Kanske vet man med sig att en snabb takt och mycket "action" är det som passar bäst. Känner man sig osäker och stel kanske en lugnare takt med mer fokus på detaljer, där man får mycket uppmärksamhet och korrigering av läraren, är bättre för den som inledningsvis känner sig osäker. Förhoppningsvis kommer denna introktion till olika yogaformer ge tillräcklig inblick för att du ska kunna välja. Eller om du är inbiten utövare av någon viss form kanske du blir nyfiken på en ny spännande yogatradition.

 

Själv skulle jag beskriva mig som fast förankrad inom Iyengar-traditionen, men samtidigt älskar jag att testa och få inspiration från andra yogaformer. För mig innebär mina "utflykter" till andra yogaformer att jag utvecklar min träning och får nya idéer. Sedan jag bosatt mig på en plats där det finns ett stort utbud av yogaskolor och lärare så är det som ett äventyr för mig att utforska detta fantastiska smörgåsbord!     

 

Den första yogaformen jag kommer att beskriva är Iyengaryoga. Det är den yogaform jag först kom i kontakt med när jag var 17 år gammal och den ligger mig än idag närmast om hjärtat.

 

 

 Rhododendron

 

Perform asanas each time with a fresh mind and with a fresh approach.

BKS Iyengar