Yoga
Yoga för alla
 
 Om Yoga
-->
 

 

 

Varför blir vi stela? 

 

Yoga is invigoration in relaxation. Freedom in routine. Confidence through self control. Energy within and energy without.
Ymber Delecto

 

 

 

 

 

 

Jag vill gärna skriva lite om varför yoga är så bra för människor i dagens samhälle. Det är också anledningen till varför yoga blivit så populärt även om man som utövare av yoga inte alltid tänker på det - det har blivit en självklarhet. Stelhet är som en epidemi i dagens samhälle. Till och med yngre lider av stelhet och begränsad rörlighet.

 

 

Våra kroppar är fortfarande är anpassade för att leva som på stenåldern, då vi utsattes för stress av helt annat slag än den vi utsätts för idag. Då utsattes man för tillfälliga farofyllda situationer då man stod inför valet att fly eller slåss. En naturlig mekanism som är ett villkor för överlevnad. Men denna biologiska försvarsmekanism aktiveras inte bara vid fysisk farosituation utan även vid psykisk stress.

 

Ibland när jag vandrar på gatorna i min hemstad kommer jag att tänka på den effekt som trafiken, trängseln i tunnelbanan, ljudvolymen, den tunga syrefattiga luften och en stressig situation på arbetet med ständiga deadlines har. Kroppsligt utsätts man för stress av att vara stillasittande mycket (för mycket). All denna stress återspeglar sig i den fysiska kroppen, men också på det psykiska tillståndet. När man ständigt utsätts för stressmoment har man en tendens att dra sig in i sig själv, fysiskt och psykiskt, som en skyddande åtgärd.

 

Vi kan tillbringa hela vårt liv i ett tillstånd då vi är omedvetna om denna ständiga stress som vi utsätts för och den effekt den har på oss. Vi känner en generell trötthet, man har värk och stelhet i muskler, ryggvärk, matsmältningsproblem. Stressen påverkar också andningen som blir svagare och inte syresätter kroppen tillfullo längre. Allt detta får följdverkningar i kroppen som att musklerna inte längre kan slappna av helt och att slaggprodukter inte rensas ut.

 

Yogaövningarna stretchar de spända musklerna. Detta skickar signaler till dem att faran är över - nu kan du slappna av. Men det är viktigt att tanken följer med i stretchingen. Då blir man medveten om vad som händer i kroppen och undviker skador. Yoga, till skillnad från andra träningsformer, betonar kvaliteten, inte kvantiteten.

  

  

Var närvarande i varje övning och njut av den känsla av hälsa, avslappning och glädje som sprider sig till kropp och själ.