Fråga om Yogahttp://www.yoga-guiden.se/default.aspxSkriv in och fråga om yoga. 25 års erfarenhet till ditt förfogande. Fråga om yogaövningar, yogaformer, nybörjar- och avancerad yoga, yoga och hälsa och välmående.svJag är en 60-årig kvinna som har varit sjukskriven för utbrändhet några månader. Jag skulle vilja gå någon form av yoga för att lära mig att slappna av och andas lugnt. Vilken typ av yoga ska jag börja med?http://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1411<p>Hej!</p> <p><br />Urs&auml;kta det sena svaret!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yoga kommer att vara en ypperlig l&auml;kningsmetod f&ouml;r dig! Jag skulle rekommendera en yogaform som inkluderar enklare yoga&ouml;vningar, meditation och andnings&ouml;vningar. Alla tre metoder kommer att hj&auml;lpa dig att f&aring; ner stressniv&aring;er p&aring; ett markant s&auml;tt.</p> <p>H&auml;r kan du l&auml;sa lite om <b><a target="_blank" title="Meditation" href="http://www.yoga-guiden.se/meditation.aspx">meditation </a></b>och <b><a target="_blank" title="Andnings&ouml;vningar" href="http://www.yoga-guiden.se/andningsovningar-pranayama.aspx">andnings&ouml;vningar</a></b>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jag skulle rekommendera<b> <a target="_blank" title="Kundaliniyoga" href="http://www.yoga-guiden.se/kundaliniyoga.aspx">Kundaliniyoga</a>. </b>Informationen p&aring; l&auml;nken ger en kort introduktion till denna yogaform som inneh&aring;ller samtliga tre element, (yoga&ouml;vningar, meditation och andnings&ouml;vningar) och syftet &auml;r att skapa inre frid. Och yoga&ouml;vningarna &auml;r av enklare slaget s&aring; det fungerar vanligten mycket bra f&ouml;r det flesta. Eftersom jag inte vet var du bor har jag inte letat upp en yogastudio &aring;t dig, men Kundaliniyoga finns i de flesta st&auml;der s&aring; jag tror inte kommer att ha problem att hitta en l&auml;rare/skola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oavsett vilken yogaform du v&auml;ljer, eller som finns tillg&auml;nglig d&auml;r du bor, s&aring; &auml;r jag &ouml;vertygad om att yogan kommer att ha en mycket positiv effekt p&aring; dig.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prova &auml;ven att tr&auml;na hemma med hj&auml;lp av en DVD. P&aring; s&aring; vis f&aring;r du daglig h&auml;lsosam dos av yoga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varma h&auml;lsningar och m&aring; s&aring; gott!</p> <p>Lena</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 11 Apr 2011 17:58:17 GMThttp://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1411Var kan man utbilda sig till Yinyogalärare?http://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1410<p>Hej!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kul att du funderar p&aring; att utbilda dig till Yinyogal&auml;rare. Jag g&aring;r i samma tankar men har unders&ouml;kt utbildningstillf&auml;llen i England eftersom jag &auml;r bosatt d&auml;r. Allts&aring; &auml;r jag inte s&aring; uppdaterad p&aring; svensk utbildning men fann <a target="_blank" title="Yin Yoga Biff Mithoefer" href="http://biffmithoeferyoga.com/training1.html"><b>denna webbsida</b> </a>som jag tror kan vara anv&auml;ndbar f&ouml;r dig. Du kan &auml;ven k&ouml;pa DVD och annat material d&auml;r.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Den 10-15 maj h&aring;lls <b>Yin Yoga Teacher Training, del 1 i Skinnskatteberg</b>.</p> <p>Borntorpet, Skinnskatteberg, Sweden<br />Kontakt: Lena Svanborg<br />lena_svanborg@hotmail.com</p> <p>&nbsp;</p> <p>H&auml;r kan du se &ouml;ver <b><a target="_blank" title="Utbildningstillf&auml;llen till Yinyogal&auml;rare" href="http://biffmithoeferyoga.com/schedule.html">utbildningstillf&auml;llen </a></b>om det &auml;r andra platser/tider som kanske passar dig.</p> <p>Lycka till och h&ouml;r g&auml;rna av dig och ber&auml;tta hur det g&aring;r! :-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Namaste<br />Lena</p>Mon, 11 Apr 2011 17:26:01 GMThttp://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1410Kan man göra yoga när man har ganglion och hur är det med endometrios/menstruationsbesvär och yoga? Vad anser Ashtangatraditionen om man vill kombinera Ashtangayoga med Kundaliniyoga?http://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1409<p>Hej</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Ganglion </b>kan, om det man har mycket sm&auml;rta, behandlas med kortison eller att man suger ut v&auml;tskan. Fr&aring;gan om det &auml;r tr&auml;ningsrelaterat eller bara en inbyggd svaghet i handleden &auml;r sv&aring;rt att s&auml;ga, men har problemet uppst&aring;tt i samband med att du b&ouml;rjade med yoga s&aring; finns det ju en eventuell koppling och att ta det lugnt med armbalans&ouml;vningar exempelvis &auml;r d&aring; att rekommendera. Jag har ocks&aring; svaga handleder som successivt med &aring;ren bara blir svagare. N&auml;r jag b&ouml;rjade med yoga gjorde jag n&aring;gra f&aring; armbalans&ouml;vningar men p&aring; senare tid har jag f&aring;tt sluta helt. Det &auml;r helt klart en jobbig insikt att man inte kan g&ouml;ra yoga fullt ut, men en del av att vara yogi &auml;r att anv&auml;nda sin kroppsk&auml;nnedom till att fatta h&auml;lsosamma beslut. Bara <i>du</i> kan fullt ut bed&ouml;ma din situation och fatta r&auml;tt beslut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Auml;ven om du kommer fram till att du m&aring;ste dra ner p&aring; &ouml;vningar som anstr&auml;nger handlederna s&aring; har du o&auml;ndliga m&ouml;jligheter att anpassa ditt yogapass till &ouml;vningar som fungerar f&ouml;r dig. Ashtangayogan f&ouml;ljer sina flowsekvenser men din l&auml;rare kan ge dig <b>alternativa &ouml;vningar</b> att g&ouml;ra n&auml;r det dyker upp n&aring;got som din handled inte klarar av. Det finns m&auml;ngder med andra yogaformer som kropposligt &auml;r l&auml;ttare som exempelvis Kundalini som du redan b&ouml;rjat med, eller andra d&auml;r det finns st&ouml;rre m&ouml;jlighet att anpassa ut&ouml;vandet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoppas du har f&aring;tt utrett fr&aring;gan om <b>endometrios </b>och att du f&ouml;rhoppningsvis inte har det. Men &auml;r det s&aring;, och &ouml;ver huvud taget under menstruation, ska man ta det lugnt speciellt med rotl&aring;set och andra &ouml;vningar som <b>aktiverar mage och underliv</b>. Samma g&auml;ller f&ouml;rst&aring;s vid graviditet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det &auml;r sv&aring;rt att r&aring;da andra, men huvudregeln inom yoga &auml;r att det visst kan vara anstr&auml;ngande - man k&auml;nner av tr&auml;ningen helt enkelt - men b&ouml;rjar man f&aring; ont ska man ta det lugnare. Forts&auml;tter man att ha sm&auml;rta m&aring;ste det utredas men vanligen bara en fr&aring;ga om att ta det f&ouml;rsiktigare i tr&auml;ningen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vad g&auml;ller Ashtangatraditionens syn p&aring; att variera med Kundalini s&aring; tycker jag absolut inte du ska bekymra dig. Det &auml;r du som best&auml;mmer &ouml;ver din yoga och vad som &auml;r bra f&ouml;r dig. L&aring;t inte n&aring;gon tradition/yogainriktning eller "guru" styra &ouml;ver ditt yoga-engagemang. Yoga ger oss en fantastisk <b>sj&auml;lvinsikt och sj&auml;lvk&auml;nnedom</b>, och vad &auml;r vitsen med denna g&aring;va om man inte ska utnyttja den till att fatta beslut som &auml;r goda och r&auml;tta f&ouml;r just en sj&auml;lv.</p> <p>&nbsp;</p> <p>P&aring; tal om att agera sj&auml;lvst&auml;ndigt och inte passivt f&ouml;lja en viss yogatradition s&aring; kommer jag att t&auml;nka p&aring; detta citat:</p> <p>&nbsp;</p> <p><b><i>"The intolerant idea that you must be wrong if you are independent, but right you if you follow me - my special intuition, my special Master, my special Deity - is contrary to spiritual progress"</i></b><br />~ J. Krishnamurti</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kolla g&auml;rna denna<b> </b><a target="_blank" title="Ashtangayoga och Kundaliniyoga" href="http://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1405"><b>fr&aring;ga/svar om kombinationen ashtanga och kundalini</b> </a>som kanske intresserar dig.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Och denna med fokus p&aring; att <b><a target="_blank" title="Yoga och skador" href="http://www.bikram-yoga.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1388">tr&auml;na n&auml;r man &auml;r skadad.</a></b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nu &auml;r jag som sagt ig&aring;ng med skrivandet igen s&aring; h&ouml;r g&auml;rna av dig om du har f&ouml;ljdfr&aring;gor eller undrar n&aring;got annat.</p> <p>&nbsp;</p> <p><i>Solh&auml;lsningar</i> :-)<br />Lena</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 08 Apr 2011 12:35:36 GMThttp://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1409Jag undrar vilken Yoga Sutras av Patanjali bok du rekommenderar som bäst?http://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1408<p>Hejsan!</p> <p><br />Jag h&auml;nf&ouml;rde din fr&aring;ga till en v&auml;n (Georg Sandgren) som har b&aring;de l&auml;st och skrivit en del om Yoga Sutras.</p> <p>&nbsp;</p> <p>P&aring; n&auml;tmagasinet Medicinsk yoga hittar du en av hans artiklar den <b><a target="_blank" title="Medicinsk yoga om Yoga Sutras" href="http://medicinskyoga.se/?visa=nmy">2/8, sida 8-9 2011 i N&auml;tmagasin: </a></b></p> <p>&nbsp;</p> <p>N&auml;r du &ouml;ppnar upp sidan ser du diverse upplagor av magasinet s&aring; bara att klicka p&aring; den du vill l&auml;sa. &Auml;ven nummer ett har artikel om Yoga Sutras.</p> <p>&nbsp;</p> <p>H&auml;r &auml;r en ganska <b><a target="_blank" title="Yoga Sutras engelsk sajt" href="http://www.swamij.com/yoga-sutras.htm">omfattande sajt p&aring; engelska</a>. </b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Du f&aring;r g&auml;rna kontakta Georg s&aring; kan du f&aring; tips om mer material. (<b>gs@georgsandgren.com</b>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>God l&auml;sning! :-)</p> <p>Lena</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 07 Apr 2011 18:09:35 GMThttp://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1408Min mammma tränar power yoga med mig 2gånger i veckan och hon tycker jätte mycket om det men hon säger att hon blir så frusen efteråt. När hon kommer hem gör hon en kopp te sen måste hon bädda ner sig under filtar och sätta på sig sockar för att inte frysa. Vet du vad det kan bero på?http://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1407<p>Hej Anna</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jag blev mycket intresserad av din fr&aring;ga f&ouml;r min mamma har precis samma symptom. Hon &auml;r lite &auml;ldre &auml;n din mamma och tr&auml;nar Qigong men resultatet &auml;r detsamma. Hon f&aring;r frossningar och k&auml;nner sig totalt nedkyld efter&aring;t. Hon f&aring;r ha med sig extra filtar f&ouml;r att klara av avslappningsstunden efter tr&auml;ningen. En mycket kraftig reaktion, allts&aring; precis som f&ouml;r din mamma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Min teori &auml;r att det &auml;r en kraftigare version av det fenomen som jag sj&auml;lv k&auml;nner av efter att jag joggat, dansat eller ut&ouml;vat annan motion d&aring; blodet kommer i omlopp rej&auml;lt. N&auml;r blodomloppet sedan lugnar ner sig igen s&aring; k&auml;nner jag mig ofta kall och ruggig. Det &auml;r, tror jag, att man reagerar p&aring; &ouml;verg&aring;ngen fr&aring;n riktigt varm och sedan nedtrappning/avkylning.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V&aring;ra mammor har f&ouml;rvisso betydligt kraftigare symptom och jag har verkligen undrat om det kan vara n&aring;got annat/ut&ouml;ver vanlig nedtrappning av blodomloppet. Min mamma tog upp det med sin l&auml;kare och han hade inga andra f&ouml;rklaringar s&aring; om man inte vet med sig att man har andra problem/sjukdomsbilder s&aring; &auml;r min gissning att det har med nedtrappningen att g&ouml;ra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Om du har f&aring;tt utrett problemet eller h&ouml;rt talas om n&aring;gon f&ouml;rklaring s&aring; h&ouml;r j&auml;tteg&auml;rna av dig!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tack f&ouml;r din fr&aring;ga och m&aring; s&aring; gott! :)</p> <p>Lena</p>Tue, 05 Apr 2011 13:45:15 GMThttp://www.yoga-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1407