Yoga
Yoga för alla
 
 Yogaformer
-->
 

Iyengaryoga

"When I practice, I am a philosopher, when I teach, I am a scientist, when I demonstrate, I am an artist" ~ B.K.S. Iyengar

 Yogaövning Urdvha Dhanurasana

 

Historik

 

BKS Iyengar föddes i Indien år 1918 och har praktiserat yoga sedan han var i tonåren. Hans syster var gift med den välkända yogin Krishnamacharya som lärde ut asanas till Iyengar. Den ingående kunskap om yogaövningarna och deras effekt i kroppen fick Iyengar emellertid via sin egen träning. Ryktet om att Iyengar och hans version av yogaträning hade en läkande effekt spred sig snabbt och personer med olika krämpor sökte upp honom för hjälp. Idag är denna yogaform en av de vanligaste i världen och den mest respekterade.

 

B.K.S. Iyengar är den som mest ingående och vetenskapligt utvecklat och lärt ut yoga. Det är den form av yoga som är mest helande och läkande för kroppen.

 

Kännetecknande för Iyengaryoga  

I Iyengaryoga betonar man yogaövningarnas korrekta utförande, hållningen och balansen. Denna träningsform kännertecknas av ett rigoröst och vetenskapligt sätt att utöva yoga.

 

Iyengaryoga kallas ofta lite skämtsamt för "möbelyoga". Anledningen är att man i denna yogaform använder diverse redskap. Här kan man se många bra exempel på hur redskap används inom Iyengaryoga. Redskap kan vara allt från träklossar, bänkar, stolar, kuddar, täcken och bälten, mm och är ett utmärkt hjälpmedel för att hjälpa nybörjare, men också för avancerade utövare i det ger hjälp och stöd att förbättra symmetri och att utöka stretch-momentet i övningen.

 

 

Tonvikten ligger på att kroppen har rätt ställning i övningarna och att korrigera strukturell obalans i kroppen. Man fokuserar på att fötter, händer, höftbenet, armar och ben är i rätt ställning.

 

I en Iyengar-klass är takten långsam eftersom man lägger tid och fokus på detaljerna, på att få rätt ställning i varje övning. Ofta väljer man att bara gå igenom ett fåtal rörelser, ofta inom samma rörelsegrupp, för att säkerställa att övningarna utförs på rätt sätt.

 

Vem passar Iyengaryoga för?

Iyengaryoga är för dig som vill förbättra smidigheten och rörligheten. Med hjälp av redskap och noggrann fokusering på övningarnas korrekta utförande ger Iyengaryoga det absolut bästa resultatet om man vill förbättra sin vighet. 

 

För den som har någon typ av krämpor, rygg- , nackproblem eller liknande så finns det ingen bättre yogaform. Dels är den två år långa utbildningen för att bli Iyengarlärare den mest ingående och omfattande yogalärarutbildningen. Dels är nogrannheten, fokusering på detaljer och övningarnas korrekta uppställning och utförande en garant för att man får bästa möjliga ut av sin träning. 

 

 

Mer läsning

En "bibel" inom yoga är BKS Iyengars bok: "Light on Yoga". Det är den bok som mest detaljerat och ingående beskriver varje övning, vad de har för god effekt i kroppen och kontraindikationer, (alltså i vilka situationer man ska undvika att göra övningen). Det finns steg-för-steg beskrivning för nybörjare hur yogaövningen ska utföras och avancerade variationer för de mer erfarna. Det är inte en bok man läser från pärm till pärm utan fungerar som ett uppslagsverk, (och ett ovärderligt sådant!)  Boken är utgiven 1966, men är lika relevant idag. År 2007 utkom "Yoga - The Path to Holistic Health" av BKS Iyengar. Här hittar man 80-tal träningsprogram upplagda uitfån olika hälsotillstånd.

 

Exempel på lite mindre omfattande och för nybörjaren mer lättillgänglig inblick i Iyengaryoga-tekniken får man i Maxine Tobias böcker: Complete Stretching och Stretch and Relax som båda blev bästsäljare världen över. Maxine Tobias är London-baserad och har utbildat inom Iyengaryoga sedan 1971. Även boken "Yoga the Iyengar Way" av Mira Silva och Mehta Shyam är mycket bra.   

 

"It is hard to imagine how our yoga would look without Iyengar's contributions: his precisely detailed, systematic articulation of each asana, his research into therapeutic applications, and his multi-tiered, rigorous training system which has produced so many influential teachers." Fernando Pagés Ruiz

"Good practice brings a feeling of lightness and vitality" ~ BKS Iyengar