Yoga
Yoga för alla
 
 Om Yoga
-->
 

Hatha yoga

 

Krounchasana (hägern)

 

 

Hatha yoga är samlingsnamnet på all fysisk yoga, dvs asanas (yogaövningarna). Hatha betyder "sol/måne" och syftar på att yogan förenar två motsatser, som kroppen och sinnet. 

 

Krishnamacharya är kanske ett okänt namn för de flesta, men vi hade sannolikt inte utövat yoga idag om det inte var för denne man som levde i början av 1900-talet i Indien. Indien hade befunnit sig under Brittiskt kolonialvälde och många gamla indiska traditioner hade fallit i glömska och den fysiska yogan, hatha yoga, utövades i princip inte. Krishnamacharya återupptog denna del av yogan och utvecklade den till den moderna träningsform vi känner idag.

 

Oavsett vilken yogaform man utövar idag så har Krishnamacharya haft en direkt eller indirekt påverkan. BKS Iyengar (Iyengaryoga) och K Pattabhi Jois (Ashtangayoga) var båda lärjungar till Krishnamacharya men kom att utveckla två helt olika stilar/sätt att utöva yoga.

 

Pattabhi Jois kom att finslipa, utan att göra större förändringar på Krishnamacharyas redan fullt utvecklade och i detalj beskrivna serier med Ashtanga Vinyasa Yoga. Iyengar, å andra sidan, var mycket kort tid hos Krishnamacharya och kom att utveckla en helt egen och innovativ yogainriktning. Krishnamacharyas Ashtanga-serier utvecklades som ett yogaträningspass för att unga, friska, vältränade personer, medan Iyengar kom att utveckla en yoga som skulle passa för alla, ung, gammal eller med åkommor. Yoga som en del i en rehabiliteringsprocess.

 

Även yogainriktningar som inte har direkt anknytning till Krishnamacharya (som Sivananda och Bikramyoga) har också påverkats i det fysiska utövandet av yoga. (Du kan även läsa mer om Bikramyoga här).