Yoga
Yoga för alla
 
 Yogaformer
-->
 

 

Bikramyoga

 

Det som är mest kännetecknande för Bikramyoga är att man gör yoga i en varm lokal, (38-40 grader) och med hög luftfuktighet. Värmen i kombination med yogaövningarna medför många fördelar.

 

Hanumanasana med variation

 

 

En yogaklass enligt Bikrammetoden inleds med pranayama (andningsövningar) och passet består sedan av en två-delad serie av 26 yogaövningar. Varje övning upprepas två gånger. Först som en uppvärmning så att kroppen vänjer sig vid vad som ska hända, och vid repetitionen kan man gå djupare in i övningen. Varje övning hålls i ungefär 10 sekunder. Urvalet av övningar är gjort så att man på ett säkert sätt stetchar hela kroppen.

 

Innan man provar på denna mycket speciella yogaform kan det vara bra att plocka upp en del tips, och mer djupgående information finns på min sajt om Bikramyoga.

 

 

 

 Morgondagg

 

Anyone who practices can obtain success in yoga, but not one who is lazy. Constant practice alone is the secret of success.

Svatmarama, Hatha Yoga Pradipika